Link do portalu Polskich Linii Kolejowych S.A.Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Plany przetargowe
Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie, nowe postępowania ogłaszane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą publikowane na nowej Platformie Zakupowej pod adresem: zamowienia.plk-sa.pl.
Ogłoszenia dot. niezakończonych postępowań, opublikowanych przed 1 stycznia 2013 r. pozostają na dotychczasowej Platformie Przetargowej pod adresem: przetargi.plk-sa.pl.
Publikacje postępowań zakończonych zostaną przeniesione na nową Platformę Zakupową do końca stycznia 2013r.
Za utrudnienia przepraszamy!

 Wyszukiwarka
Data zamieszczenia:
od
do
Status:
Wartość zamówienia:
Zakres zamówienia:
Przedmiot przetargu zawiera:
Zamawiający:
Podstawa prawna przetargu:Lp: Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: Data opublikowania: Zakres zamówienia:
41 Materiały eksploatacyjne do drukarek IZGMd - 900/223/2012 19-12-2012 dostawy
42 Opracowanie rezultatów studium wykonalności dla projektu POIiŚ 7.1-14 pn.”Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica-Wrocław-Opol ... IRZUe-POIiŚ 7.1-14/2012 19-12-2012 usługi
43 Postępowanie dotyczy zamówienia na: usługi serwisowe polegające na łączeniu taśm przenośnikowych metodą wulkanizacji na gorąco na maszynach torowych IM Kraków. IMTEa-271-19/12 18-12-2012 usługi
44 Wykonanie usługi utrzymania w pełnej sprawności urządzeń łączności radiowej typu Radmor w sieci PKP Polskie Linie Kolelowe S.A. , poprzez prowadzenie knswacji , przeglądów orsowych oraz ... IZAT3-5411/78/2012 18-12-2012 usługi
45 Wykonanie obsługi technicznej analogowych i cyfrowych rejestratorów rozmów radiotelefonicznych oraz urządzeń TVu na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi. Nr IZAT-5431-34/2012 17-12-2012 usługi
46 Wykonanie usług utrzymania w pełnej sprawności urządzeń łączności radiowej poprzez przeprowadzenie konserwacji i przeglądów okresowych oraz napraw awaryjnych na terenie Zakładu Linii Kole ... Nr IZAT-5431-33/2012 17-12-2012 usługi
47 Świadczenie usługi hostingu strony internetowej w celu udostępnienia informacji o rozkładzie jazdy pasażerom przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ILG2h-231-16/2012 14-12-2012 usługi
48 Przedmiotem zamówienia jest: „Nadzór oraz pełnienie funkcji inżyniera dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Toruń Wschodni – Grudziąd ... IRO5ZAa-216-07/12-RPO WK-P 14-12-2012 usługi
49 Dostawa środków czystości i środków higieny osobistej dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu w ilościach i asortymencie zgodnie z Zał. nr 3 do Warunków Zamów ... IZGM1-231-19/12 14-12-2012 dostawy
50 Zakup usługi Microsoft Premier Support na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ILG2f-231-13/12 13-12-2012 usługi

<< Poprzednia << 1 2 3 4 * Strona 5 z 571 * 6 7 8 9 10 >> Nastęna >>