Link do portalu Polskich Linii Kolejowych S.A.Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Plany przetargowe
Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie, nowe postępowania ogłaszane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą publikowane na nowej Platformie Zakupowej pod adresem: zamowienia.plk-sa.pl.
Ogłoszenia dot. niezakończonych postępowań, opublikowanych przed 1 stycznia 2013 r. pozostają na dotychczasowej Platformie Przetargowej pod adresem: przetargi.plk-sa.pl.
Publikacje postępowań zakończonych zostaną przeniesione na nową Platformę Zakupową do końca stycznia 2013r.
Za utrudnienia przepraszamy!

 Wyszukiwarka
Data zamieszczenia:
od
do
Status:
Wartość zamówienia:
Zakres zamówienia:
Przedmiot przetargu zawiera:
Zamawiający:
Podstawa prawna przetargu:Lp: Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: Data opublikowania: Zakres zamówienia:
11 Dostawa środków czystości dla pracowników PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach jak również do utrzymania czystości na posterunkach ruchu i w pomieszczeniach służbowych ... IZEKd-216-49/2012 31-12-2012 dostawy
12 Zamówienie obejmuje: 1)Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia formalności związanych z rozpoczęciem robót oraz ich wykonaniem w ilości po 5 egz. w formi ... IRO3ZAe-216-18/2012 31-12-2012 roboty budowlane
13 Sukcesywna dostawa w roku 2013 materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu. IZGM-900/27/2012 28-12-2012 dostawy
14 Kontynuacja robót związanych z budową nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów obejmujących drogę równoległą od km 92,715 do km 93,973; wiadukt drogowy w km 94,006; wiadukt ... IRZRd-216-04/12/2Fa 28-12-2012 roboty budowlane
15 Kontynuacja robót związanych z budową nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów obejmujących wiadukt drogowy w km 112,611; wiadukt drogowy w km 113,538; wiadukt drogowy w km 119 ... IRZRd-216-05/12/2Ea 28-12-2012 roboty budowlane
16 Dostawa gazów technicznych oraz wynajem butli gazów technicznych. IMGMa-270-47/2012 28-12-2012 dostawy
17 Naprawa rewizyjna wagonu  typu 111Ac oznaczonego numerem 995193-62001-1 3030/IGEA/000117/12/W 28-12-2012 usługi
18 „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Sekcji Eksploatacji w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu” IZEKf-230-397/2012 28-12-2012 dostawy
19 Wykonanie robót budowlanych na stacji Kliniska oraz opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację nawierzchni w km 45,759-46,631 i obiektów inżynieryjnych w km 68,311 i 68,582 w r ... IROZA3-2130/07/2012 27-12-2012 roboty budowlane
20 Wykonanie usług utrzymania w pełnej sprawności urządzeń łączności radiowej, poprzez przeprowadzanie konserwacji i przeglądów okresowych oraz napraw awaryjnych urządzeń /zgodnie z Ie-13/ na ... IZAT-5431b-28/2012 - 113/IZAT/000335/12/W 27-12-2012 usługi

<< Poprzednia << 1 * Strona 2 z 571 * 3 4 5 6 7 >> Nastęna >>