Link do portalu Polskich Linii Kolejowych S.A.Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Plany przetargowe
Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie, nowe postępowania ogłaszane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą publikowane na nowej Platformie Zakupowej pod adresem: zamowienia.plk-sa.pl.
Ogłoszenia dot. niezakończonych postępowań, opublikowanych przed 1 stycznia 2013 r. pozostają na dotychczasowej Platformie Przetargowej pod adresem: przetargi.plk-sa.pl.
Publikacje postępowań zakończonych zostaną przeniesione na nową Platformę Zakupową do końca stycznia 2013r.
Za utrudnienia przepraszamy!

 Wyszukiwarka
Data zamieszczenia:
od
do
Status:
Wartość zamówienia:
Zakres zamówienia:
Przedmiot przetargu zawiera:
Zamawiający:
Podstawa prawna przetargu:Lp: Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: Data opublikowania: Zakres zamówienia:
81 Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Targowej 74 w Warszawie ILG2f-231-08/12 07-12-2012 roboty budowlane
82 „Utrzymanie urządzeń telekomunikacji kolejowej” tj: radiotelefonów bazowych przewoźnych, noszonych. IZEKf - 5461/75/2012 07-12-2012 usługi
83 Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej na terenie Zakładu Linii kolejowych w Tarnowskich Górach. IZEKe-216-32/2012 07-12-2012 usługi
84 Sprzedaż złomu stalowego. IZGM9153/10/20/2012 07-12-2012 aukcja
85 „Wykonanie dostawy oryginalnych i równoważnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, faksów i kserokopiarek dla PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakładu Linii Kolejowych  ... IZEK3e-013-35/2012 07-12-2012 dostawy
86 Wszystkie zadania wykonane przez Inżyniera oraz Wykonawcę Inwestycji będą zgodne z przepisami prawa budowlanego (ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 (te ... IRZUd–0815–POIiŚ 7.1-14 –80/2012 07-12-2012 usługi
87 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych - gotowych produktów do przygotowywania posiłków profilaktycznych. IZGM-900/28/2012 06-12-2012 dostawy
88 IZ Bydgoszcz - dostawa środków do utrzymania czystości oraz środków do higieny osobistej. IZGMe-162-14/2012 06-12-2012 dostawy
89 „Dostawa oryginalnych i nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i faksów dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych w Opolu” IZEK3-900-74/2012 06-12-2012 dostawy
90 Dostawa produktów konserwująco-czyszczących w iościach i asortymencie określonym w Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia ,, Opis przedmiotu zamówienia". IZGM1-231-21/12 06-12-2012 dostawy

<< Poprzednia << 4 5 6 7 8 * Strona 9 z 571 * 10 11 12 13 14 >> Nastęna >>