Link do portalu Polskich Linii Kolejowych S.A.Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Plany przetargowe
Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie, nowe postępowania ogłaszane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą publikowane na nowej Platformie Zakupowej pod adresem: zamowienia.plk-sa.pl.
Ogłoszenia dot. niezakończonych postępowań, opublikowanych przed 1 stycznia 2013 r. pozostają na dotychczasowej Platformie Przetargowej pod adresem: przetargi.plk-sa.pl.
Publikacje postępowań zakończonych zostaną przeniesione na nową Platformę Zakupową do końca stycznia 2013r.
Za utrudnienia przepraszamy!

 Wyszukiwarka
Data zamieszczenia:
od
do
Status:
Wartość zamówienia:
Zakres zamówienia:
Przedmiot przetargu zawiera:
Zamawiający:
Podstawa prawna przetargu:Lp: Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: Data opublikowania: Zakres zamówienia:
71 Wykonanie w 2013 r. usług utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, stanowiących własność Zamawiającego. IZAT6d-327-09-2012 11-12-2012 usługi
72 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja odcinka Przybówka – Jasło oraz przebudowa mostu w km 19,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPO ... IRO3ZAe-216-17/2012 10-12-2012 roboty budowlane
73 Naprawa planowa urządzeń TVU typu OPK-1 na przejeździe kolejowym w km 61,708 na stacji Sławków oraz urządzeń typu SKP-1 na stacji Sławków w km 61,708 i na stacji Dąbrowa Górnicza Wschodnia& ... IZAtb-5461-104/2012 10-12-2012 usługi
74 Sprzedaż złomu stalowego i kolorowego 0331/8/27-12-12-2012 10-12-2012 aukcja
75 Zakład Linii Kolejowych w Gdyni - wykonywanie usług utrzymania w pełnej sprawności urządzeń łączności radiowej sieci PKP PLK SA, poprzez przeprowadzanie konserwacji i przeglądów okresowyc ... IZATe-5451-22/12 10-12-2012 usługi
76 Wykonanie usług utrzymania w pełnej sprawności urządzeń łączności radiowej sieci PKP PLK S.A. poprzez przeprowadzanie konserwacji i przeglądów okresowych oraz napraw urządzeń na terenie ... 441/IZ8AT/000249/12/W 10-12-2012 usługi
77 Dostawy olejów silnikowych, smarów i płynów do Sekcji Eksploatacji działających na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie IZIWa-216-81/2012 10-12-2012 dostawy
78 Utrzymanie urządzeń łączności bezprzewodowej na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie IZIWa-216-80/2012 10-12-2012 usługi
79 Opracowanie projektów wykonawczych i realizacja robót dla LCS Radom – Lot F w ramach Projektu 7.1-19.1.a pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F)” ... IRZRh–216-7.1-19.1.a-Lot F-05/12 10-12-2012 roboty budowlane
80 Wykonanie usług utrzymania w pełnej sprawności urządzeń łączności radiowej w sieci PKP PLK S.A., poprzez przeprowadzenie konserwacji i przeglądów okresowych oraz napraw awaryjnych w/w urząd ... IZATb-5461-106/2012 10-12-2012 roboty budowlane

<< Poprzednia << 3 4 5 6 7 * Strona 8 z 571 * 9 10 11 12 13 >> Nastęna >>