Link do portalu Polskich Linii Kolejowych S.A.Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Plany przetargowe
Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie, nowe postępowania ogłaszane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą publikowane na nowej Platformie Zakupowej pod adresem: zamowienia.plk-sa.pl.
Ogłoszenia dot. niezakończonych postępowań, opublikowanych przed 1 stycznia 2013 r. pozostają na dotychczasowej Platformie Przetargowej pod adresem: przetargi.plk-sa.pl.
Publikacje postępowań zakończonych zostaną przeniesione na nową Platformę Zakupową do końca stycznia 2013r.
Za utrudnienia przepraszamy!

 Wyszukiwarka
Data zamieszczenia:
od
do
Status:
Wartość zamówienia:
Zakres zamówienia:
Przedmiot przetargu zawiera:
Zamawiający:
Podstawa prawna przetargu:Lp: Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: Data opublikowania: Zakres zamówienia:
31 Płytki Skrawajace IMGMd270/46/2012 21-12-2012 dostawy
32 Wykonanie rewitalizacji linii nr 131 w torze nr 2 na odcinku Poddębice – Kłudna w ramach projektu pn.: „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główn ... IRO1ZAe-216-19/12 21-12-2012 roboty budowlane
33 „Rewitalizacja linii kolejowej  nr 144 na odcinku Fosowskie – Opole” IRO6ZA-216-42/2012 21-12-2012 roboty budowlane
34 „Wykonanie remontu przyłącza wody do nastawni wykonawczej Gd-1 w stacji Górażdże w Sekcji Eksploatacji Opole Groszowice” IZEK3-216-19/2012 21-12-2012 roboty budowlane
35 Wykonanie czynności utrzymania w zakresie poziomu P4 pojazdu kolejowego wózka motorowego typu WM15A nr fabr. 65 nr ewidencyjny EVN 99 51 9483066-8 wraz z wystawieniem „Świadectwa sprawności tech ... IMTEc-270-17/12/2012 21-12-2012 usługi
36 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Likwidacja dysfunkcji skarp na odcinku Wrocław – Legnica” IRO6ZA-216-50/2012 20-12-2012 usługi
37 Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja mostu w km 202,403 linii nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec” IRO6ZA-216-51/2012 20-12-2012 usługi
38 „Wycinka drzew rosnących wzdłuż linii kolejowych terytorialnie należących do Zakładu Linii Kolejowych w Opolu wraz z zakupem drewna pozyskanego w ramach wycinki” IZEK3-216-20/2012 20-12-2012 usługi
39 „Dostawa koksu przemysłowo - opoałowego dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych w Opolu” IZEK3-900-78/2012 20-12-2012 dostawy
40 Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności dla projektu POIiŚ 7.1 – 36 „Budowa infrastruktury systemuGSM-R; etap 1: na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS”. IRZUc–0815–POIiŚ 7.1-36-RSW-2012 19-12-2012 usługi

<< Poprzednia << 1 2 3 * Strona 4 z 571 * 5 6 7 8 9 >> Nastęna >>