Link do portalu Polskich Linii Kolejowych S.A.Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Plany przetargowe
Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie, nowe postępowania ogłaszane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą publikowane na nowej Platformie Zakupowej pod adresem: zamowienia.plk-sa.pl.
Ogłoszenia dot. niezakończonych postępowań, opublikowanych przed 1 stycznia 2013 r. pozostają na dotychczasowej Platformie Przetargowej pod adresem: przetargi.plk-sa.pl.
Publikacje postępowań zakończonych zostaną przeniesione na nową Platformę Zakupową do końca stycznia 2013r.
Za utrudnienia przepraszamy!

   Regulaminy przetargowe
   Zarządzenia
   Dokumenty bazowe

   Dokumenty bazowe

   Dokumenty bazowe obowiązujące:
Lp.:Nazwa dokumentu bazowego:Data od:Data do:
1Instrukcje Dla Wykonawców dla przetargu nieograniczonego na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego Pokaż Rozmiar: 312 kB 25-10-2010
2Instrukcje dla Wykonawców dla Zamówienia "Działania informacyjne i promujące do projektu (…)" Pokaż Rozmiar: 439 kB 13-07-2010
3Instrukcje dla Wykonawców dla Zamówienia "Analiza post-realizacyjna w zakresie weryfikacji pierwotnego oszacowania kosztów i korzyści projektu: (…)" Pokaż Rozmiar: 612 kB 13-07-2010
4Opis Przedmiotu Zamówienia "Analiza post-realizacyjna w zakresie weryfikacja pierwotnego oszacowania kosztów i korzyści projektu: (…)" Pokaż Rozmiar: 120 kB 04-05-2010
5Opis Przedmiotu Zamówienia dla przetargu na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania (nazwa zadania) realizowanego w ramach projektu (nr i nazwa projektu) – rewitalizacja Pokaż Rozmiar: 365 kB 07-11-2012
6Opis Przedmiotu Zamówienia dla przetargu na: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego na realizację w systemie "projekt i budowa" Pokaż Rozmiar: 231 kB 04-05-2010
7Opis Przedmiotu Zamówienia "Działania informacyjne i promujące do projektu (…)" Pokaż Rozmiar: 150 kB 04-05-2010
8Opis Przedmiotu Zamówienia "Modernizacja linii kolejowej nr (…) przygotowanie dokumentacji przedprojektowej odcinek (…), Projekt (…)" Pokaż Rozmiar: 577 kB 04-05-2010
9Opis Przedmiotu Zamówienia "na nadzór nad modernizacją linii (…) na odcinku (…) w ramach Projektu" Pokaż Rozmiar: 257 kB 04-05-2010
10Opis Przedmiotu Zamówienia "Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów projektowych metodą (…)" Pokaż Rozmiar: 1406 kB 27-02-2012
11Opis Przedmiotu Zamówienia „Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla (…) realizowanego w ramach projektu (…) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa)" Pokaż Rozmiar: 320 kB 27-03-2012
12Opis Przedmiotu Zamówienia „Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla (…) realizowanego w ramach projektu (…) dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa)" Pokaż Rozmiar: 338 kB 27-03-2012
13Projekt Umowy dla Zamówienia "Analiza post-realizacyjna w zakresie weryfikacji pierwotnego oszacowania kosztów i korzyści projektu: (…)" Pokaż Rozmiar: 189 kB 13-07-2010
14Projekt Umowy dla Zamówienia "Działania informacyjne i promujące do projektu (…)" Pokaż Rozmiar: 221 kB 13-07-2010
15Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego Pokaż Rozmiar: 414 kB 25-10-2010