Link do portalu Polskich Linii Kolejowych S.A.Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Link do strony głównej platformy przetargowej PKP PLK S.A.
Plany przetargowe
Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie, nowe postępowania ogłaszane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą publikowane na nowej Platformie Zakupowej pod adresem: zamowienia.plk-sa.pl.
Ogłoszenia dot. niezakończonych postępowań, opublikowanych przed 1 stycznia 2013 r. pozostają na dotychczasowej Platformie Przetargowej pod adresem: przetargi.plk-sa.pl.
Publikacje postępowań zakończonych zostaną przeniesione na nową Platformę Zakupową do końca stycznia 2013r.
Za utrudnienia przepraszamy!

   Regulaminy przetargowe
   Zarządzenia
   Dokumenty bazowe

   Regulaminy przetargów

   Regulaminy obowiązujące:
Lp.:Nazwa regulaminu:Data od:Data do:
1Regulamin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych, finansowanych z udziałem środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu UE Pokaż Rozmiar: 2716 kB 15-02-2011
2Regulamin udzielenia zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Pokaż Rozmiar: 2289 kB 01-01-2012
3Zmiana z dnia 27.03.2012r. do "Regulaminu udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia Pokaż Rozmiar: 7035 kB 27-03-2012
4Regulamin udzielenia zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z OWU Pokaż Rozmiar: 699 kB 01-09-2012
5Uchwała nr 75/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Regulaminu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych, finansowanych z udziałem środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu UE” Pokaż Rozmiar: 366 kB 08-02-2011
6Regulamin udzielenia zamówienia na usługę audytu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pokaż Rozmiar: 80 kB 03-11-2008
7Uchwała nr 381/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 7 lipca 2008 r. zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi i roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Pokaż Rozmiar: 668 kB 07-07-2008
8Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznych sprzedaży złomu stalowego i metali kolorowych Pokaż Rozmiar: 5509 kB 21-06-2011

   Regulaminy archiwalne:
Lp.: Nazwa regulaminu: Data od: Data do:
1Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Pokaż Rozmiar: 229 kB 28-04-200831-12-2011
2Regulamin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych, finansowanych z udziałem środków publicznych w tym pochodzących z budżetu UE Pokaż Rozmiar: 683 kB 05-11-200814-02-2011
3Uchwała zmianiająca Regulamin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych, finansowanych z udziałem środków publicznych w tym pochodzących z budżetu UE Pokaż Rozmiar: 151 kB 17-04-200908-02-2011
4Uchwała Nr 49/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 lutego 2010 r. zmieniająca Regulamin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych, finansowanych z udziałem środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu UE Pokaż Rozmiar: 190 kB 08-02-201008-02-2011
5Regulamin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych, finansowanych z udziałem środków publicznych w tym pochodzących z budżetu UE (obowiązujący do 27 kwietnia 2008 r.) Pokaż Rozmiar: 667 kB 27-03-200827-04-2008
6Regulamin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych, finansowanych z udziałem środków publicznych w tym pochodzących z budżetu UE (obowiązujący do 28 kwietnia 2008 r.) Pokaż Rozmiar: 611 kB 28-04-200815-05-2008
7Regulamin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych, finansowanych z udziałem środków publicznych w tym pochodzących z budżetu UE (obowiązujący od 20 maja 2008 r.) Pokaż Rozmiar: 657 kB 20-05-200804-11-2008